Home
SOMMEROPERA 2014
Billetter
Om oss
Produksjoner
Kontakt oss
- - - - - - -
Bergen Operakor
Ragazzi
Opera Bergens Venner

Opera Bergen

FANGE OG FRI - Opera i 9 bilder av Egil Hovland.
Johanneskirken 23., 26. og 28. november kl. 20
Varighet 90 min
 
Norsk opera med sprengkraft. 
Om det selvstendige og frihetssøkende mennesket i møte med motstand og fastlåste strukturer. Hovlands musikalske lys stråler inn i novembermørket.

Ny musikkdramatikk fra vårt eget land – produsert og fremført i vår egen by.
Tonekunst som maler dramatikk, håp og kamp med bred og variert pensel.
Mot slutten av markeringen av 200årsjubileet for Grunnloven er det mange grunner til å produsere det som kan kalles Norges frigjøringsopera.

Hans Nielsen Hauge – i Johannes’ skikkelse – står sentralt i historien om det norske samfunnet, og hadde stor innflytelse på det som i 1814 skulle blir norske demokratiet. Som visjonær, med vilje til å ta ansvar og lede, også om han møter motstand for det han tror på. Historien viser også at det er dype fotspor han satt – både i kirke- og samfunnsliv – til tross for at han i sin samtid ble mistenkeliggjort, straffet og utsatt for ondsinnet ryktespredning.Norsk opera med sprengkraft.!
Om det selvstendige og frihetssøkende mennesket i møte med motstand og fastlåste strukturer. Hovlands musikalske lys stråler inn i novembermørket.
 
Medvirkende: Johann Tilli, Alexander Graf, Njål Sparbo, Tone Kvam Thorsen, Geir Dancke Molvik, Guro Istad, Silje Birgitte Folkedal,Jørgen Magnus Haslum, Kristin Lytskjold Raknes, Kathrine Sæverud
BERGEN OPERAKOR, OPERA BERGENS ORKESTER
Dirigent Anne Randine Øverby
 
-
  fangeogfri.jpg
 
 
 
 
< Forrige